Studiespesialisering

Ønsker du å studere videre ved universitet eller høyskole etter videregående opplæring, i Norge eller i utlandet? Velger du studiespesialisering, får du det bredeste grunnlaget for å gjøre dette.

 

Høsten 2019 vil Jessheim videregående skole tilby to fordypningslinjer til elever som velger studiespesialisering ved skolen:

Jessheim videregående skole tilbyr et bredt tilbud av valgfrie programfag på Vg2 og Vg3, som gir deg den kompetansen du trenger for videre studier. Vi tilbyr også et studiespesialiserende løp for minoritetsspråklige. 

Videre studier ved universitet eller høyskole kan blant annet føre fram til yrker som for eksempel:

  • sykepleier, lege eller veterinær
  • ingeniør, jurist eller økonom
  • lærer, psykolog eller prest
  • arkitekt, produktdesigner eller kulturarbeider

Generell studiekompetanse fra videregående skole gir deg adgang til de fleste høyere studier i Norge. Et fåtall studier krever bestemte kombinasjoner av programfag.