Studiespesialisering

Ønsker du å studere videre ved universitet eller høyskole etter videregående opplæring, i Norge eller i utlandet? Velger du studiespesialisering, får du det bredeste grunnlaget for å gjøre dette.

 

Høsten 2020 vil Jessheim videregående skole fortsatt tilby to fordypningslinjer til elever som velger studiespesialisering ved skolen:

Jessheim videregående skole tilbyr et bredt tilbud av valgfrie programfag på Vg2 og Vg3, som gir deg den kompetansen du trenger for videre studier. Vi tilbyr også et studiespesialiserende løp for minoritetsspråklige. 

Videre studier ved universitet eller høyskole kan blant annet føre fram til yrker som for eksempel:

  • sykepleier, lege eller veterinær
  • ingeniør, jurist eller økonom
  • lærer, psykolog eller prest
  • arkitekt, produktdesigner eller kulturarbeider

Generell studiekompetanse fra videregående skole gir deg adgang til de fleste høyere studier i Norge. Et fåtall studier krever bestemte kombinasjoner av programfag.

Kontaktpersoner

Torun Nordgård

Torun Nordgård

Studieleder Norsk/ Ansvar for St Vg2

E-post Torun.Nordgard@jessheim.vgs.no

Tlf: 63 92 77 82/45 23 34 36

Brian Linke

Brian Linke

Studieleder Samfunnsfag, historie og språk/Ansvar for St Vg3

E-post Brian.Linke@jessheim.vgs.no

Tlf: 63 92 77 88/41 32 08 01

Bente Taraldsen

Bente Taraldsen

Studieleder Realfag/Ansvar for St Vg1

E-post Bente.Taraldsen@jessheim.vgs.no

Tlf: 63 92 77 85/97 04 90 45