Teknikk og industriell produksjon

Ønsker du å arbeide med teknikk og mekanikk? Er du interessert i maskiner og kjøretøy? Ønsker du å ta fag-/svennebrev? Da kan teknikk og industriell produksjon være noe for deg.

 Du kan blant annet:

 • bli aluminiumskonstruktør, sveiser eller platearbeider
 • bli verktøymaker, finmekaniker eller låsesmed
 • bli bokbinder eller grafisk trykker
 • bli faglaborant eller operatør i kjemisk prosessindustri
 • bli industrisyer, operatør i trikotasje eller vaskerioperatør
 • bli bilskadereparatør, bilmekaniker eller billakkerer
 • bli anleggsmaskin-, landbruksmaskin- eller motormekaniker
 • bli bore- eller brønnoperatør
 • bli matros eller motormann
 • ta påbygging til generell studiekompetanse 

Aktuelle arbeidssteder:

 • teknisk og elektromekanisk industri
 • skipsindustrien eller bilindustrien
 • kjemisk prosessindustri eller tekoindustrien
 • bilbransjen eller oljebransjen 

Du bør være:

 • praktisk anlagt og ha godt håndlag
 • selvstendig og nøyaktig
 • interessert i ny teknologi 

 

Opplæringstilbud ved Jessheim videregående skole fra skoleåret 2018/2019:  

 • Vg1: tenikk og industriell produksjon
 • Vg2: arbeidsmaskiner
 • Vg2: kjøretøy

 

Kontaktpersoner

Leif Morten Ruud

E-post Leif.Morten.Ruud@jessheim.vgs.no

Tlf: 63 92 78 15

Kristina Samsing

Assisterende Rektor

E-post Kristina.Samsing@jessheim.vgs.no

Tlf: 63 92 77 63/91 74 59 07