Kjøretøy Vg2

Ved Jessheim vgs tibyr vi Kjøretøy med vekt på tunge kjøretøy på Vg2. Kjøretøyfaget skal legge grunnlaget for yrkesutøvelse innen vedlikehold av kjøretøy for persontransport og godstransport. Programfagene skal bidra til trygg bruk av biler og båter, motorsykler, busser, lastebiler og terrenggående kjøretøy. Hensyn til trafikksikkerhet, miljø og komfort stiller store krav til reparatøren, og programfagene skal bidra til økt kvalitet i verkstedtjenestene

Fagfordeling

Kjøretøy Vg2 består av fellesfag, felles programfag og prosjekt til fordypning

Fellesfag

  • norsk
  • engelsk
  • samfunnsfag
  • kroppsøing

Felles programfag

  • dokumentasjon og kvalitet
  • verkstedarbeid

Prosjekt til fordypning

Prosjekt til fordypning på Vg2 skal gi deg mulighet til å få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike yrkene innen utdanningsprogrammene, fordype deg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3-nivå og ta relevante fellesfag fra Vg3, fellesfag i fremmedspråk og programfag fra studieforberedende utdanningsprogrammer.

Kilde: Vilbli.no og Udir.no

Kontaktperson

Kristina Samsing

Assisterende rektor

E-post Kristina.Samsing@jessheim.vgs.no

Tlf: 63 92 77 63