Teknikk og industriell produksjon Vg1

Inntakskravet til teknikk og industriell produksjon Vg1, er gjennomført norsk grunnskole eller tilsvarende.

Fagfordeling

 

Teknikk og industriell produksjon Vg1 består av fellesfag, felles programfag og prosjekt til fordypning. 

 

Fellesfag

 

  • Norsk
  • Engelsk
  • Matematikk, praktisk eller teoretisk
  • Naturfag
  • Kroppsøving

Felles programfag

 

  • Dokumentasjon og kvalitet
  • Produksjon
  • Tekniske tjenester

Prosjekt til fordypning

 

Prosjekt til fordypning på Vg1 skal gi deg mulighet til å prøve ut enkelte eller flere sider av aktuelle lærefag innen relevante utdanningsprogrammer, få erfaring med innhold, oppgaver og arbeidsmåter som karakteriserer de ulike yrkene innen utdanningsprogrammene, fordype deg i kompetansemål fra læreplanene på Vg3-nivå og ta relevante fellesfag fra Vg3, fellesfag i fremmedspråk og programfag fra studieforberedende utdanningsprogram.

Kilde: Vilbli.no

Kontaktpersoner

Kristina Samsing

Assisterende rektor

E-post Kristina.Samsing@jessheim.vgs.no

Tlf: 63 92 77 63

Leif Ruud

E-post leif.ruud@jessheim.vgs.no

Tlf: 63 92 78 15