Innføringsklasser for minoritetsspråklige

Opplæringen er spesielt tilpasset flerspråklige elever. Elevene får undervisning i fagene norsk, samfunnsfag, matematikk, engelsk, naturfag, kroppsøving og arbeidslivsfag. I alle fag er det et mål å lære norsk.

I alle fag fokuseres det på muntlige ferdigheter, lesing, skriving, regning og digitale ferdigheter. Elevene får mye trening i å bruke pc.  

Vi legger stor vekt på yrkes- og utdanningsveiledning. Elevene hospiterer i vg1-klasser ei uke om høsten, og de har arbeidspraksis to dager i uka om våren. Skolen er opptatt av at elevene skal lære norsk utenfor klasserommet, både gjennom arbeidspraksis og gjennom ekskursjoner. 

Elever med rett til videregående opplæring får utvidet retten fra tre til fire år når de fullfører kurset. De får skriftlig vurdering uten karakter i alle fag. 

Se også Studiespesialisering for minoritetsspråklige