Tilrettelagt opplæring - større grupper (TS)

Ønsker du en praktisk tilnærming av ditt utdanningsprogram? Kanskje du er klar for å prøve deg, og erfare hvordan det fungerer i arbeidslivet? Eller trenger du noe tilrettelegging for å nå målene dine?

På tilrettelagt – større grupper tilbyr vi tilpasset opplæring innenfor følgende utdanningsprogram: Service og samferdsel, Helse og oppvekst, Teknisk- og industriell produksjon og Studiespesialisering.

Vi jobber i grupper på maks åtte elever, og for de aller fleste er praksis ute i bedrift en stor del av opplæringen. Elevene på yrkesrettede utdanningsprogram jobber ofte mot en lærekandidatordning. Elevene på studiespesialisering bruker ofte noe lengre tid på å oppnå studiekompetanse.

Alle elevene får en individuell opplæringsplan (IOP), som tar utgangspunkt i elevens forutsetninger. Vi samarbeider tett med andre instanser som: PPT, BUP og NAV.

Du kan: bli tryggere på ditt yrkesvalg gjennom erfaringer fra en praksisplass, få et kompetansebevis (lærekandidat) eller et fagbrev (lærling) i det faget du ønsker og få et nettverk innen den bransjen du ønsker for mulig arbeid etter endt skolegang.

Du bør være motivert for å jobbe mot ditt mål og ønske å kombinere teori på skolen med en praktisk tilnærming av programfagene.

Kontaktperson

Karianne Olavsdotter Rutle

Avdelingsleder TS

E-post Karianne.Olavsdotter.Rutle@jessheim.vgs.no

Tlf: 63 92 78 21/91 30 87 47