Vg3 i skole

Dersom du har fullført og bestått Vg2 på et yrkesfaglig utdanningsprogram, men fremdeles ikke har fått læreplass eller annet tilbud, har du rett til å ta bedriftsdelen av opplæringen i skole (alternativ Vg3 i skole). Dette gjelder om du er folkeregistret i Akershus fylkeskommune.

Hva er Vg3 i skole?

Opplæringen varer i 12 måneder og er ulønnet. Du blir registrert som elev ved skolen:
• ca 80% av opplæringen vil foregå i praksisplass i bedrift
• dersom du ikke får praksisplass, vil all opplæringen foregå på skolen
• målet er at du skal gå opp til fag- eller svenneprøve etter endt opplæring
• får du tilbud om læreplass i løpet av perioden kan du tegne lærekontrakt og fortsette som lærling